Spilka – rozsiahla konverzia industriálnej stavby ukazuje čaro týchto objektov

Spilka – rozsiahla konverzia industriálnej stavby ukazuje čaro týchto objektov

Autor: stoadministrator
26. 3. 2021
Jediný zachovaný symbol niekdajšieho bratislavského pivovaru Stein - pamiatkovo chránená kvasiareň Spilka, sa dočkala obnovy a čaká ju nové využitie. Prerod národnej kultúrnej pamiatky pod vedením tímu architektov z BOUDA A MASÁR architektonická kancelária je vskutku inšpiratívny.

Výnimočné postavenie Spilky jej vynieslo zápis medzi Národné kultúrne pamiatky

MiddleCap Group ako investor sa štatútu NKP nezľakol a rekonštrukcie sa zhostil s adekvátnou starostlivosťou. Obnovená Spilka je v súčasnosti dokončená, skolaudovaná a budova je pripravená pre novú funkciu: kancelárie a retail na prvom podlaží. Nové kancelárie sa budú nachádzať na piatich podlažiach, ktoré, ako developer i architekti pripomínajú, sú každé svojim spôsobom unikátne – konštrukčným systémom, svetlou výškou, prítomnosťou historických artefaktov a podobne. Napriek veku budovy aj statusu NKP sa všade podarilo zabezpečiť vysoký štandard priestorov. Korunou v ponuke kancelárií je priestor na najvyššom podlaží priamo pod kupolou, ktorý má svetlú výšku 13 metrov. Toto podlažie má zároveň k dispozícii vlastnú terasu.

 

Spilka predstavuje úspešnú adaptáciu výsostne technologickej stavby na nové funkcie s ich priestorovými a technickými požiadavkami

Architekti z architektonickej kancelárie BOUDA A MASÁR sa napriek špecifikám industriálnej architektúry snažili riadiť zásadami, ktoré sa im osvedčili pri iných pamiatkach. V maximálnej možnej miere zachovať historickú substanciu, priestor a pôvodný charakter architektúry, prezentovať historický detail a toto všetko doplniť kvalitnými súdobými architektonickými a dizajnovými prvkami. Výsledné dielo dokazuje, že keď architekti, pamiatkari, investor a generálny dodávateľ nájdu spoločnú reč, dá sa úspešne zvládnuť aj takto náročná a rozsiahla konverzia.

 

Náročné boli požiadavky pamiatkarov a architektov na fasádu

Pri stvárnení vonkajšieho výrazu budovy vychádzali autori projektu zo snahy o návrat k pôvodným povrchom a farebnosti. Zachované je aj charakteristické členenie fasády so štvorcovými oknami, nové presklené otvory na prízemí symbolizujú transformáciu územia z uzavretého priemyselného areálu na otvorený polyfunkčný blok s dôrazom na prepojenie s mestskými priestormi. Súčasné nároky na tepelný komfort a energetickú náročnosť vyvolali potrebu zateplenia budovy.  Na druhej strane pamiatkari trvali na tom, aby bola na fasáde použitá brizolitová omietka. Požiadavkou tiež bolo, aby to bol materiál overený a certifikovaný na kontaktný systém ETICS.

 

Riešením bola kombinácia minerálneho kontaktného zatepľovacieho systému a originálnej brizolitovej omietky Sto

Podľa Ľudovíta Jelemenského, projektového managera spoločnosti Sto Slovakia, bola fasáda na budove Spilky mimoriadna nielen rozsahom (plocha viac ako 1000 m2), ale potrebou kombinovať systém ETICS s brizolitovou omietku, ktorá bude na vonkajší zatepľovací systém certifikovaná: „Brizolitovú omietku vyrába veľa výrobcov, ale Sto má pre realizácie na vonkajšie zateplenie certifikovanú svoju originálnu hrubovrstvovú minerálnu omietku StoMiral Edelkratzputz. Táto omietka je určená aj na minerálne podkladové omietky v systémoch StoTherm.“ Na prianie architektov BOUDA A MASÁR boli do omietky pridané kúsky lesklej sľudy, takže decentná fasáda sa za svetla trbliece.

Objekt: rekonštrukcia pamiatkovo chránenej kvasiarne Spilka, Bratislava, Slovensko
Miesto: Blumentálska , Bratislava
Architekti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária s.r.o., Bratislava
Investor: MiddleCap Group, Bratislava
Realizácia: 2018 – 2019
Generálny dodávateľ: YIT Slovakia a.s., Bratislava
Fotografie: Martin Matula
Kompetencie Sto:

  • kontaktný zatepľovací systém StoTherm Mineral
  • brizolitová hrubovrstvová minerálna vrchná omietka StoMiral Edelkratzputz

Přihláste se k odběru novinek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Zdieľajte článok so svojimi priateľmi

Kreatívne omietky StoSignature na fasáde šlapanického Domu v parku Riegrova

Autor: stoadministrator
13. 6. 2022
Nový Dom v parku Riegrova v Šlapaniciach stojí v mieste objektu bývalej šatľavy a bistra. Novostavba je prevedená z dvoch častí - v jednej z nich je umiestnená kaviareň a reštaurácia s nevyhnutným zázemím, v druhej časti kolmej na prvú je na dvoch poschodiach nová mestská knižnica pre deti a dospelých. Fasádu budovy zdobí kreatívna omietka StoSignature s imitáciou betónu. Dom v parku Riegrova v Šlapaniciach navrhli architekti brnenského ateliéru ARCHIX s.r.o. a je prihlásený do 7. ročníka súťaže České ceny za architektúru 2022, organizovanej Českou komorou architektov.

Investorom nového objektu bolo mesto Šlapanice, ktoré si pre výstavbu vybralo stavebnú firmu 3V & H, s. r. o. z Uhorského Brodu. Pôvodne mala byť výstavba zahájená už v septembri 2019, ale až na jeseň 2020 po skončení tradičných Šlapanických slávností bol zbúraný existujúci altánok, aby sa uvoľnilo stavenisko na stavbu nového moderného hudobného altánku. Ďalej bolo zbúrané aj pôvodné bistro a na jeho mieste sa začala stavať nová multifunkčná budova s ​​knižnicou pre deti i dospelých, prednáškovou sálou, kaviarňou a reštauráciou vrátane terasy. V marci 2021 bol dokončený nový altánok a upravené existujúce plochy v jeho najbližšom okolí. Mestská knižnica a s ňou aj celý objekt Domu v parku Riegrova potom bol slávnostne otvorený 6. novembra 2021.

 

Mestský park v Šlapaniciach aj nový Dom v parku sú prirodzeným centrom spoločenského života a miestom stretávania

Nová budova, postavená podľa návrhu tímu architektov a projektantov architektonickej kancelárie Archix pod vedením Ing. arch. Milana Podroužka nie je okázalá a svojim jednoduchým tvaroslovím zodpovedá budovám v podzámčí. Navrhnutý nový objekt je realizovaný z dvoch častí. V jednej z nich, kolmej k ulici Riegrova, je umiestnená reštaurácia. Tento blok obsahuje okrem nevyhnutného zázemia aj verejné toalety. Náplňou druhej časti, ktorá je kolmá na blok reštaurácie je mestská knižnica. Hlavným ťažiskom dispozičného „kríža“ v prieniku oboch hmôt je viacúčelový priestor na stretávanie. Flexibilne ho možno prepojiť buď s reštauráciou, alebo s priestorom knižnice, ale môže byť tiež využitý samostatne.

 

Fasádam dominuje omietka, drevený obklad, sklo, kov a keramická krytina

Fasádu tvorí kontaktný zatepľovací systém StoTherm Vario a na povrchovú úpravu bol použitý systém kreatívnych omietok StoSignature imitujúcich betón. Realizáciu budovy mala na starosť uhorskobrodská firma 3VaH, ale finálne povrchy fasády robila osvedčená a skúsená firma Oldřich Srcháček zo Zlína. Podľa Martina Kadlca z firmy Sto mala budova niekoľko špecifických detailov, ako napr. zošikmenie ostenia a zlom v štítovej stene. „Dôležité bolo tiež správne zvoliť detail napojenia na drevené obloženie. V soklovej časti je použitá hydroizolačná stierková hmota StoFlexyl, takže omietky mohli byť stiahnuté až k terénu. Celá akcia prebiehala v komplikovanej dobe, kedy sa dlho čakalo na materiály, výbornou koordináciou so stavbou sa však podarilo dokončiť fasády včas a v bezchybnom stave.“

Informácie o projekte:
Objekt: Kaviareň, reštaurácia a mestská knižnica Dom v parku Riegrova, Šlapanice
Architekti: Archix s.r.o., Brno, Ing. arch. Milan Podroužek s tímom spoluautorov
Realizácia:

  • Generálny dodávateľ 3V & H, s. r. o., Uherský Brod,
  • Fasáda Sto: Oldřich Srcháček, Zlín

Kompetencie Sto:

  • fasádny systém StoTherm Vario,
  • kreatívne omietky StoSignature so vzhľadom betónu,
  • na sokli organická stierková hmota pre hydroizoláciu a ochranu pred vlhkosťou StoFlexyl

Fotografie: Tomáš Malý

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Zdieľajte článok so svojimi priateľmi