O StoInspires

Jednou z hodnôt, o ktorú sa v Sto opierame, je skúsenosť. Naše myslenie a konanie je zamerané na riešenie, tým vynikáme. Vždy nájdeme to správne riešenie. Zásadná je pre to permanentná výmena skúseností a poznatkov. Vďaka globálnemu pôsobeniu, širokému a vysoko kvalitnému sortimentu a spolupráci s poprednými odborníkmi na architektúru a staviteľstvo sa spolupodieľame na rade zaujímavých realizácií zo všetkých oblastí stavebníctva.

Známi umelci a tvorcovia z minulosti i súčasnosti sa zhodujú, že základom každého tvorivého úspechu je tvrdá práca. Ale bola by škoda sa v práci na chvíľu nezastaviť a neinšpirovať sa, ako pracujú s materiálmi a systémami Sto veľkí i malí, známi i menej známi, skúsení či začínajúci, globálne aj lokálne pôsobiaci architekti z domova i zahraničia.

Inšpirovať patrí podľa psychológov medzi ťažké práce, ale pre nás je táto činnosť jedným zo základov úspechu značky Sto. Vďaka množstvu referenčných objektov, na ktorých sa úspešne uplatnili naše produkty a riešenia, máme ostatne kde čerpať. A inšpiratívne objekty a ľudia, ktorí ich tvorili, sú tiež v centre záujmu nášho nového elektronického bulletinu StoInspires.

Veríme, že vás výsledky ich práce budú baviť a inšpirovať. A že aj vďaka nášmu bulletine StoInspires bude vaša práca prinášať radosť vám i vašim zákazníkom!